Vragen en antwoorden

Wat is de oudste uitgeverij van Nederland?

Gestart in 1683 en altijd gevestigd in Leiden. Met een geschiedenis van 325 jaar is Brill de oudste uitgeverij van Nederland. Na de start aan het Rapenburg kwam Brill via de Oude Rijn uiteindelijk terecht aan de Plantijnstraat in Amsterdam. Brill had jarenlang een eigen drukkerij en zetterij, een antiquariaat en boekhandelsvestigingen in diverse landen. In 1989 zijn de zetterij en drukkerij overgedaan, kort daarna werd het antiquariaat verzelfstandigd en werden de buitenlandse vestigingen opgeheven met uitzondering van het kantoor in Amerika. Vanaf 1991 concentreerde de onderneming zich alleen nog op het uitgeven van wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Bron: http://www.bestemmingleiden.nl/oudste-uitgeverij-van-nederland/

Wat was er voor de boekdrukkunst?

Voor de invoering van de boekdrukkunst werden boeken en andere geschriften met de hand overgeschreven als men meerdere exemplaren wilde maken. Boeken waren toen dus letterlijk handschriften. Een typische oplage van een handschrift was vaak maar enkele honderden exemplaren of zelfs maar enkele tientallen. Zo zijn dan ook veel boeken uit de oudheid en middeleeuwen voor altijd verloren gegaan toen het laatste exemplaar ervan verdween. Met de introductie van de mechanische drukkunst werd een oplage al snel enkele duizenden exemplaren en was het gevaar van definitief verloren gaan van een bepaald werk een heel stuk kleiner geworden. Hiermee werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten geweldig versneld. Het belang van de boekdrukkunst voor de massale verspreiding en het behoud van kennis is dan ook zeer groot. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekdrukkunst

Welk boek werd voor het eerst in Europa gedrukt?

In 1448 maakte de Duitse edelsmid Gutenberg zijn eerste drukwerk. Zijn eerste product was het gedicht Weltgericht. In hetzelfde lettertype maakte hij ook een Latijnse schoolgrammatica. De kalender die hij voor het jaar 1448 maakte en waarin astronomische voorspellingen te vinden zijn, was in een nieuw, harmonischer lettertype vervaardigd. 

Na enkele volgende kalenders begon hij aan zijn hoofdwerk, de 42-regelige Gutenbergbijbel, bestaande uit 643 bladen, die in 1455 gereed zou komen. Dit groots opgezette werk vormde een grote technische en financiële uitdaging voor Gutenberg, vooral omdat de bijbel er precies zo uit moest zien als een handgeschreven exemplaar. Hoewel de initialen en verfraaiingen toch nog handmatig moesten worden aangebracht, kon een Gutenberg-bijbel de helft goedkoper zijn dan een traditionele codex. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg

Welk boek heeft de grootste oplage ter wereld?

1. De Bijbel.

Ongeveer 2,5 miljard exemplaren zijn er gedrukt van de bijbel. In de originele talen: Hebreeuws, Grieks en Aramees. De bijbel werd heel veel verkocht, maar ook massaal op missieposten weggegeven.

2. Het Rode Boekje: citaten van de Chinese voorzitter Mao Zedong

Zo'n 800 miljoen exemplaren zijn van dit boekje gedrukt. Auteur is Mao Zedong, 1966. Originele taal: Chinees. Het was voor Chinezen lang verplicht om een exemplaar van dit boek in huis te hebben.

3. De Koran

Van de Koran zijn 800 miljoen exemplaren gedrukt. Originele taal: Arabisch


Op nummer 7 van de top 10 van meest gedrukte boeken staat A tale of two cities van Charles Dickens uit 1859. Hier zijn 200 miljoen exemplaren van gedrukt. Originele taal: Engels. Het is een historische roman die vertelt over twee mannen die verliefd worden op dezelfde vrouw in een revolutionaire periode.

Bron: https://www.demorgen.be/expo/de-tien-meest-verkochte-boeken-ter-wereld-b164e059/

Wie is de best verkopende auteur ter wereld?

William Shakespeare

Shakespeare heeft wereldwijd tussen de twee en vierenhalf miljard boeken verkocht en is hiermee onbetwist de best verkopende schrijver ooit. Het enige boek wat beter verkoopt dan het oeuvre van William Shakespeare is de bijbel. Hij heeft ook andere schrijvers geïnspireerd zoals o.a. Jo Nesbo, Herman Melville (Moby-Dick) en Frederick Forsyth (The Dogs of War).

Agatha Christie

Nummer twee op de lijst is de moeder van alle detectives, Agatha Christie (1890-1976). Zij schreef zesenzestig detectives met in de hoofdrol Poirot, Miss. Marple en het duo Tommy en Tuppence. Ook schreef ze vier non-fictiewerken waaronder een boeiend verhaal over haar belevenissen tijdens de reizen met haar tweede man, de archeoloog Max Mallowan. Onder het pseudoniem Mary Westmacott schreef ze hiernaast nog zes romans en 105 korte verhalen. Haar werken werden in ten minste 108 talen vertaald, en er werden ruim 4 miljard exemplaren van haar boeken verkocht. Ze krijgt tijdens haar leven vele prijzen en onderscheidingen, waaronder die van Dame Commander of the British Empire.


Barbara Cartland

Cartland (1901- 2000) verkocht tussen den 500 miljoen en één miljard boeken. Ze wordt wel de koningin van de romantiek genoemd. Haar dochter Raine werd in 1976 de stiefmoeder van Lady Diana, prinses van Wales. Barbara Cartland schilderde de omslagen van haar 724 boeken zelf. Ze werd onderscheiden in de Orde van het Britse Rijk en in de Orde van Sint-Jan.

Bron: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/diversen/146054-de-best-verkopende-schrijvers-allertijden.html

Wat is het langste boek ooit geschreven?

Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust. Hij had er 1 miljoen, 200 duizend woorden voor nodig om het af te maken. Hij schreef het boek tussen 1908 en 1922. Een samenvatting geven het boek is eigenlijk onmogelijk.

Bron: https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-langste-boeken-ooit-geschreven/

Wat is het dikste boek ooit uitgegeven?

In mei 2009 verscheen bij uitgeverij Harper Collins een speciale uitgave van The Complete Miss Marple. In deze unieke uitgave waren alle 32 Miss Marple verhalen van Agatha Christie in een band bijeengebracht. Bij de presentatie van het boek was een vertegenwoordiger van het Guinness Book of World Records aanwezig om officieel vast te stellen dat deze uitgave met een dikte van 32,2 cm voldeed aan de gestelde normen om het predicaat ‘dikste boek ter wereld’ te mogen voeren.

Het boek is een technisch hoogstandje. Het bestaat uit 252 katernen van 16 pagina’s die gebonden zijn in een lederen band en het heeft een gewicht van ruim acht kilogram, exclusief het houten kistje waarin het is opgeborgen. De uitgave heeft een gelimiteerde oplage van 500 stuks en was te koop voor 1.000 pond.

Hoeveel nieuwe boeken verschijnen er per jaar in Nederland?

In 2015 verschenen er 14.310 boeken, waarbinnen er 9920 oorspronkelijk Nederlandstalig zijn en 4380 in vertaling verschenen.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/19/minder-tijd-om-te-lezen-maar-de-boekenverkoop-stijgt-weer-a1527359

Hoeveel schrijvers zijn er in Nederland?

Nederland kent een enorm hoog aantal schrijvers. In 2015 is voor het eerst op basis van onderzoek bij de Koninklijke Bibliotheek vastgesteld dat er ruim 30.000 auteurs zijn, waarvan er zo'n 10.000 vallen onder de categorie 'literair-cultureel. 

Wat is een ISBN?

Het ISBN is een unieke identificatiecode die aan vrijwel iedere boekuitgave wordt toegekend, met als doel de transacties te vergemakkelijken en eenduidig te maken. De afkorting staat voor International Standard Book Number, en die term is in het Nederlands met overeenkomstige spelling overgenomen als Internationaal Standaard Boek Nummer.

Opbouw

Het ISBN bestaat uit dertien cijfers, opgebouwd uit vijf opeenvolgende groepen.

Het prefix onderscheidt een ISBN van andere productcodes. Zulke productcodes worden gebruikt door EAN International.

EAN International heeft aan ISBN's twee prefixen toegewezen, elk van drie cijfers: 978 en 979. Anno 2014 werd 979 nog niet voor ISBN's gebruikt.

De registratiegroep geeft doorgaans het land van publicatie aan.

Het kan ook het taalgebied aangeven. Zo zijn 90 en 94 groepsnummers voor zowel Nederland als voor Nederlandstalig België. In dit geval zijn de groepsnummers dus tweecijferig.

Grote taalgebieden krijgen maar één cijfer, waardoor er meer vervolgposities overblijven voor afzonderlijke uitgaven: Engeland, de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en een aantal andere landen hebben de prefixen 0 en 1. Frankrijk en onder meer Franstalig België en Franstalig Zwitserland hebben 2, Duitse taalgebieden 3, Japans is 4.

De uitgeversaanduiding is een cijferreeks, opnieuw van uiteenlopende lengte, die de uitgever definieert. De vuistregel luidt: hoe groter het uitgeversfonds is, des te korter is de uitgeversaanduiding. Zo blijft er opnieuw optimale ruimte over voor de titelaanduiding.

De titelaanduiding identificeert de "titel", zoals dat woord in het boekenvak wordt gebruikt: een bepaald werk in een bepaalde uitvoering en uitgegeven door een bepaalde uitgever. In deze groep kunnen in het Nederlandstalige gebied maximaal vijf cijfers worden toegekend.

Het controlecijfer wordt toegevoegd ter voorkoming of correctie van fouten in het ISBN.

Wat is een boek?

Een boek in traditionele zin is een samengevoegde stapel papier met tekst en/of afbeeldingen. Daarnaast wordt met de term de betreffende informatie, of een soortgelijke verzameling informatie, aangeduid (een boek schrijven, een boek downloaden).

Wat is een e-book? 

Een e-book kan een gedigitaliseerde versie van een bestaand boek zijn of als compleet nieuw e-book zijn geschreven. E-books worden in principe nooit afgedrukt, maar worden uitsluitend digitaal op een scherm getoond. Dit kan het beeldscherm van een computer zijn, maar ook een speciaal daarvoor ontworpen apparaat: een e-reader. Ook mobiele telefoons en tablets lenen zich uitstekend voor het weergeven van e-books.

Wat is een dwarsligger?

Een dwarsligger is een boekvorm, waarbij de bladspiegel van één pagina uit een conventioneel boek overdwars op twee pagina's van elk acht bij twaalf centimeter wordt afgedrukt. De dwarsligger wordt uitgegeven door Uitgeverij dwarsligger, onderdeel van uitgeversgroep VBK.

Wat is een verhaal?

Een verhaal is een weergave van al dan niet fictieve gebeurtenissen. Het vertellen ervan is naar alle waarschijnlijkheid de oudste vorm van vermaak die de mensheid kent. Maar ook tegenwoordig worden nog steeds sagen, sterke verhalen, sprookjes, moppen en andere verhaalsoorten verteld. (Bron: Wikipedia)

Wat is een zin?

Een zin is een verzameling woorden die achter elkaar een logisch geheel vormen. Een volledige zin bevat altijd enkele standaard onderdelen zoals een persoonsvorm en een onderwerp. Het gaat in een zin om een actie die wordt verwoord door het werkwoord en uitgevoerd door het onderwerp. (Bron: www.ensie.nl)

Wat is een regel?

Een regel heeft meerdere betekenissen. Wat betreft de geschreven tekst zijn het een reeks woorden die over een bepaalde vaste breedte naast elkaar geschreven worden. De lijn waarop die woorden staan, wordt ook wel een regel genoemd. Een regel is dus altijd één horizontale lijn lang. Een zin kan meerdere regels bevatten.

Wat is een woord?

Het woord is een samenstelling van klinkers en medeklinkers. Ook wel het kleinste zelfstandig gebruikte taalelement dat op het niveau van de spreektaal is opgebouwd uit klanken en op het niveau van de geschreven taal uit letters. 

Wat is een letter?

Een letter is een onderdeel van het alfabet. In het Nederlands kennen we 26 letters in het alfabet. Meerdere letters vormen een woord en meerdere woorden vormen een regel of een zin.

Wat is een alinea?

Een alinea of paragraaf is een onderdeel van een tekst, bestaande uit één of meerdere zinnen, en is te herkennen aan het feit dat deze begint en eindigt op een eigen regel. Het verdelen van een tekst in alinea's helpt om de tekst beter leesbaar te maken. Zinnen die inhoudelijk bij elkaar horen worden gevolgd door een rustpunt (een regelovergang), waarna de tekst verdergaat. Behalve door een regelovergang kunnen alinea's ook worden gescheiden door witregels en tussenkopjes. Vooral wanneer een tekst gelezen zal worden van een beeldscherm is het gebruik van witregels en tussenkopjes aan te bevelen. (Bron: marketingtermen.nl)

Wat is een kantlijn?

De kantlijn (ook wel marge genoemd) is de witte ruimte rond geschreven of gedrukt materiaal. Het is de ruimte buiten de zetspiegel. Op gelinieerd papier is vaak een kantlijn voorgedrukt. (Bron: Wikipedia)

Wat is een zetspiegel?

De zetspiegel is het bedrukte deel van de pagina. (De bladspiegel is het formaat van de pagina.) Het kan gebeuren dat een pagina niet helemaal bedrukt kan worden. Er bevinden zich dan witte randen om de zetspiegel. Indien de pagina helemaal bedrukt is, dus zonder witte randen, wordt gebruik gemaakt van de afloop. Omdat bijvoorbeeld  een krant of magazine niet tot aan de randen van het papier bedrukt kan worden, bevinden zich witmarges rond de zetspiegel. De zetspiegel + witmarges vormen samen de bladspiegel. (Bron: Honc Design)

Wat is afloop?

Dat is de extra (onzichtbare) ruimte rond de bladspiegel. Als je in je boek gebruik maakt van afbeeldingen of kleuren die groter zijn dan je pagina, gebruik je 3 tot 5 mm afloop. Zo is er ruimte om het drukwerk op maat te snijden zonder dat er witte randen ontstaan. Als de tekst te dicht op de paginarand staat, is er een kans dat die tekst wordt weggesneden. Hou dus altijd rekening met een ruimte (marge) voor je tekst.

Wat is CMYK?

CMYK is een afkorting voor Cyaan, Magenta, Yellow en Black. De vier kleuren die in gedrukte vorm full color kunnen weergeven. Alle kleuren zijn samen te stellen uit de combinatie van deze vier kleuren. Op het computerscherm zijn dit de kleuren RGB (Rood-Geel-Blauw).

Wat is full colour?

Er is een verschil tussen zwart/wit en full color. Bij full color zorgt de combinatie van CMYK ervoor dat elke tekst of elke afbeelding volledig in kleur kan worden afgebeeld. 

Wat is een roman?

Als je een boek gaat schrijven heb je de keuze uit vele vormen. Een roman is één van die vormen. De roman bestaat zelf ook weer uit enkele soorten. Een roman is lastig te omschrijven. Er bestaan verschillende definities voor een roman. Volgens Wikipedia is het de volgende: Met de term roman wordt een grote verscheidenheid aan vooral prozateksten aangeduid die overwegend van fictionele aard zijn en in omvang doorgaans het verhaal en de novelle overtreffen. (Bron: wikipedia.nl)

Wat is fictie?

Niet alle prozateksten zijn fictie. Een roman is dat vrijwel altijd. Daardoor hoeft de tekst niet natuurgetrouw te zijn. De romanschrijver hoeft zich dus niet aan de werkelijkheid te houden. Hij mag fantaseren. De romanschrijver heeft daardoor veel meer vrijheden dan bijvoorbeeld een biograaf of een geschiedschrijver.

Hoe lang is een roman?

Er bestaat geen vast aantal pagina's voor een roman. Je zou kunnen zeggen dat de roman tussen de 60 en 5000 pagina's kan zijn, maar zelfs meer of minder. Een roman is in principe  wel langer dan een verhaal of novelle. De gemiddelde roman telt tussen de 150 en 300 pagina's.

Wat is een protagonist?

Dat is een veelvoorkomend type hoofdpersonage in een verhaal. De protagonist leidt een op het oog normaal leven totdat er iets gebeurt wat zijn leven totaal op z'n kop zet. Hij moet daardoor keuzes maken en actie ondernemen om zijn leven weer in het gareel te krijgen.

Wat is een antagonist?

Het komt bijna niet voor dat alleen het verhaal van een hoofdpersonage wordt beschreven in een roman. Er zijn ook bijpersonages. Minder belangrijk dan het hoofdpersonage maar wel belangrijk in de ontwikkeling van het hoofdpersonage. De antagonist is een tegenpool van de protagonist. Te denken valt aan de held en de vijand.

Wat is de plot?

Om een verhaal structuur te geven is het belangrijk om een plot in de roman te hebben. De weg die het hoofdpersonage aflegt van het begin tot het eind van het boek is een belangrijk onderdeel van de plot. Maar zonder verklaring (reden) is de verhaallijn nog geen plot. De verklaring maakt het verhaal duidelijker en spannender. In de cursus Romanschrijven van de LOI wordt het volgende voorbeeld van De Engelse auteur E.M. Forster gegeven.

De koning gaat dood en drie jaar later gaat de koningin dood. (plot zonder verklaring)

De koning gaat dood en drie jaar later gaat de koningin dood van verdriet. (plot met verklaring)

Zijn er veel soorten romans?

Ze zijn er in alle soorten en maten. Literaire roman, oorlogsroman, schelmenroman, streekroman, jeugdroman, historische roman, spionage roman, familie roman, en nog veel meer.


Zutphen - T: 0575 - 541 897 - E: info@cdpublishers.nl×
 Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief

dit veld niet invullen s.v.p.